FRÉI IS GEMAACHT ALL ALL

FRÉI IS GEMAACHT ALL ALL

"Wéi kënne mir vum Fridden schwätzen iwwerdeems formidabel nei Krichswaffe gebaut ginn? Wéi kënne mir vu Fridden schwätzen a gläichzäiteg falsche Aktiounen mat Discours vun Diskriminatioun an Haass gerechtfäerdegen?… Fridden ass nëmmen e Klang vu Wierder, wann et net op der Wourecht baséiert, wann et net konform ass mat der Gerechtegkeet,